Školská rada

hero-bg

Školská rada Střední průmyslové školy Třebíč byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 167 a 168 (školský zákon).

Na základě voleb byla sestavena nová školská rada. Volby zástupců za pedagogické pracovníky, volby zástupců za zletilé žáky a zákonných zástupců žáků se konaly 25. 11. 2014.


Složení školské rady

Členové jmenovaní zřizovatelem

 • Ing. Vladimír Černý – starosta obce Rouchovany
 • Ing. Jana Fialová, MBA – radní Kraje Vysočina
 • Mgr. Pavel Pacal – náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků

 • Bc. Petr Jícha – Městský úřad Třebíč
 • Drahoslav Oulehla – Insia Nova s.r.o. Náměšť nad Oslavou
 • Mgr. Alena Sladká – Středisko výchovné péče STŘED Moravské Budějovice

Členové volení pedagogickými pracovníky

 • Mgr. Josef Bobek – učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů
 • Ing. Petra Hrbáčková – zástupkyně ředitele pro praktické vyučování
 • Radek Okřina – vedoucí učitel OV a praxe

Dne 11. března 2015 se nová školská rada sešla na prvním jednání a hlasy všech přítomných zvolila:

 • Předsedkyni: Ing. Petru Hrbáčkovou
 • Místopředsedu: Mgr. Pavla Pacala
 • Zapisovatele: pana Radka Okřinu