Školská rada

hero-bg

Školská rada SPŠ Třebíč byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 167 a 168.

Na základě voleb byla sestavena nová školská rada. Volby zástupců za pedagogické pracovníky, volby zástupců za zletilé žáky a zákonných zástupců žáků se konaly 25. 11. 2014.


Složení školské rady v SPŠ Třebíč

Členové jmenovaní zřizovatelem

 • Ing. Vladimír Černý, starosta obce Rouchovany
 • Ing. Jana Fialová, radní Kraje Vysočina
 • Mgr. Pavel Pacal, místostarosta města Třebíč

Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků

 • Bc. Petr Jícha, Městský úřad Třebíč
 • Drahoslav Oulehla, INSIA NOVA s. r. o.
 • Mgr. Alena Sladká, Středisko výchovné péče STŘED Moravské Budějovice

Členové volení pedagogickými pracovníky

 • Mgr. Josef Bobek, učitel všeobecných předmětů
 • Ing. Petra Hrbáčková, zástupkyně ředitele pro praktické vyučování
 • Radek Okřina, vedoucí učitel OV a praxe

Dne 11. března 2015 se nová školská rada sešla na prvním jednání a hlasy všech přítomných zvolila:

 • Předsedkyni: Ing. Petru Hrbáčkovou
 • Místopředsedu: Mgr. Pavla Pacala
 • Zapisovatele: pana Radka Okřinu