Odborné praxe 2017

hero-bg

Povinné odborné praxe žáků

Upozornění pro všechny žáky tříd: POD1, MSE2, AUK2 (ak2), MER2, PSA2, PSB2, ENE2, STR2, MAU3, MSE3, PSA3, PSB3, ERS3, ENE3, STR3, TLY3.

Na základě rámcových vzdělávacích programů MŠMT je žák povinen absolvovat odbornou praxi u firmy, jejíž aktivita by měla korespondovat s odborným zaměřením oboru. Žák je povinen absolvovat desetidenní odbornou praxi ve firmě v termínu podle přiloženého rozpisu. Každý žák výše uvedených tříd si zajistí tuto praxi ve firmě v okolí svého bydliště nebo v blízkosti školy.


Dokumenty ke stažení:

Termíny praxí 2017 – tabulka termínů pro jednotlivé třídy.

Potvrzení o budoucí odborné praxi – potvrzení slouží k evidenci Vaší budoucí praxe a je povinné. Potvrzení vyplňte a e-mailem nebo osobně předejte panu Kaletovi, nejpozději do 17. 2. 2017.

Smlouva o praxi – před nástupem do firmy je nutné vyplnit a podepsat smlouvu o praxi, kterou poté schválí škola. Tato smlouva Vás zavazuje k plnění závazku vůči dané firmě a škole. Smlouva musí být platná před nástupem do firmy. Text ve smlouvě označený červeně vyplňte potřebnými údaji! Smlouva o praxi nesmí být vyplněná ručně!!! Smlouvu vytiskněte třikrát!!! Smlouva musí být potvrzená oběma stranami (škola – firma) do 31. 3. 2017.

Potvrzení o ukončení praxe – po skončení odborné praxe je potřeba požádat odpovědného pracovníka firmy o vyplnění potvrzení o ukončení praxe, kde bude doloženo, kolik hodin jste u konkrétní firmy odpracovali. Potvrzení si nechte vyplnit poslední pracovní den ve firmě. Toto potvrzení musíte předat nejpozději do 12. 6. 2017 panu Kaletovi.

Ve všech dokumentech, kde je to uvedeno, důkladně vyplňte kontaktní údaje Vaše i odpovědného pracovníka firmy: e-mail, telefon.

Všechny tyto dokumenty a realizace odborné praxe jsou předpokladem k ukončení ročníku či studia konkrétního oboru. Pokud Vaše odborná praxe neproběhne dle rozpisu (Termíny 2017) je Vaší povinností si tuto praxi nahradit o hlavních prázdninách!

Všechny výše uvedené dokumenty najdete na internetových stránkách školy v záložce Žáci a rodiče/Odborné praxehttps://www.spst.cz/odborne-praxe

V době nepřítomnosti pana Kalety lze jednotlivé dokumenty vhodit do schránky vedle dveří č. 223. Smlouvy škola potvrdí a vrátí žákům.

Kontakty pro případné dotazy:
Bc. Petr Kaleta
E-mail: pkaleta@spst.cz
Tel.: 568 832 205, 734 423 458
Kabinet: budova A, odborný výcvik – č. dveří: 223


Individuální odborné praxe žáků

Naše škola spolupracuje s řadou firem v realizaci odborných praxí přímo na jejich pracovištích. Na základě této spolupráce mají žáci všech oborů možnost v průběhu školního roku absolvovat odborný výcvik (praxe) mimo školu. V každém pololetí může žák absolvovat 10 pracovních dnů. Žáci učňovských oborů konají odbornou praxi dle rozvrhu odborného výcviku. Žáci maturitních oborů konají souvislou desetidenní praxi v době odborného výcviku (praxe) a teoretického vyučování. Po jejím ukončení mají možnost v průběhu čtrnácti dnů doučit se zameškanou látku, ze které nejsou zkoušení! Žáci si mohou firmu vybrat sami nebo jim škola firmu nabídne.

Tento způsob realizace odborné praxe přináší pro žáky možnost se přímo podílet na výrobních procesech jednotlivých firem, a tím získávat cenné zkušenosti a zároveň ještě před ukončením studia prezentovat své schopnosti. Žáci tak mohou snadněji získat brigádu nebo po ukončení studia pracovní poměr.

Pro individuální odborné praxe žáků se používá stejná smlouva jako pro povinné odborné praxe.