Ocenění školy

hero-bg
Doporučeno zaměstnavateli 2014

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2015

Druhý ročník soutěže ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI opět ukázal směr, kterým se ubírají střední školy, které své žáky něco naučí a plyne z toho také vysoká pravděpodobnost získání zaměstnání v daném regionu. Hlas firem určující pořadí v každém z krajů znamená vzkaz pro žáky základních škol i jejich rodiče, kam směrovat středoškolské studium v případě, že cílem je najít už po maturitě dobře placené zaměstnání.

V letošním roce se počet hlasujících firem zdvojnásobil na celkový součet 230 významných zaměstnavatelů z celé České republiky. V Jihomoravském kraji a na Vysočině hlasovaly pro školy firmy jako PENAM, ZETOR, OHL ŽS, Gumotex, Kostelecké uzeniny, Bernard, Motorpal, Valeo a další významní zaměstnavatelé z obou krajů, ale také například ČEZ, Česká pošta, TESCO.


Jihomoravský kraj

1. Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
2. Střední škola, Charbulova
3. Integrovaná střední škola automobilní Brno
4. Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno
5. Střední průmyslová škola chemická Brno


Kraj Vysočina

1. Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
2. Střední průmyslová škola Třebíč
3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
4. Střední škola stavební Jihlava
5. Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Pelhřimov


DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI 2014


Přední zaměstnavatelé z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina vybrali v hlasování nejlepší střední školy v obou regionech.

Atraktivní prostředí Zetor Gallery připomínající tradiční výrobky této světové značky se stalo ve středu 12. listopadu 2014 důstojným místem pro vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI.

Pořadí ovlivňují samy firmy za použití koeficientu odvozeného od počtu zaměstnanců a ocenění je tak pečetí kvality s potvrzením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol nabídnou zaměstnání s větší pravděpodobností.

Na hodnocení se v obou regionech podílela většina předních firem v čele se společnostmi jako Gumotex, FEI, Penam či Motorpal.

Střední školy jsou vyhlašovány na úrovni krajů, fakulty vysokých škol potom celostátně v rámci ČR.

Diskuze mezi nejlépe hodnocenými školami a předními zaměstnavateli se stala dobrou příležitostí k výměně názorů na úroveň spolupráce i pro řadu vzkazů státu a zřizovatelům škol na úrovni kraje ke stále nedokonalému vzdělávacímu systému, což je zároveň jeden z cílů celého projektu.


Pořadí středních škol pro rok 2014 v Jihomoravském kraji:

1. Integrovaná střední škola automobilní Brno
2. Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno
3. Střední průmyslová škola chemická Brno

Pořadí středních škol pro rok 2014 v Kraji Vysočina:

1. Střední průmyslová škola Třebíč
2. Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
3. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov


Organizátorem a vyhlašovatelem ocenění je Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s Kam po maturitě.

Ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák k prvnímu ročníku doplňuje: „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI je nejen značka, která pomůže uchazečům o studium a jejich rodičům v orientaci, kde získat kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobrého zaměstnání, ale také projektem podporujícím orientaci na správné obory a přispívajícím ke zlepšení komunikace mezi školami, jejich zřizovateli a firmami, kterým stále chybí vhodní kandidáti na celou řadu profesí. Připravena je také výměna zkušeností, ale i praktické zapojení odborníků z firem do výuky, či nahlédnutí pracovníků škol, nebo samotných studentů a učňů do výroby.“ Klub zaměstnavatelů.