Maturitní zkoušky

hero-bg

Základní informace

Informace o termínech, zkušebních předmětech, katalogy požadavků a ukázky zadání didaktických testů a písemných prací najdete na webu novamaturita.

Přehled profilových zkoušek pro jednotlivé studijní obory, školní seznam děl, termíny pro zpracování maturitní práce a maturitní témata profilových zkoušek pro jednotlivé obory najdete na školním Moodlu v kategorii Informace.

Informace a formuláře k žádostem o přezkum výsledků najdete na webu novamaturita.


Opravné termíny maturitních zkoušek – podzim 2017

Maturitní zkoušky – písemná část se konají na spádové škole, kterou je letos SŠ stavební v Třebíči. Podrobné informace o datech a časech zahájení jednotlivých zkoušek obdrželi žáci e-mailem v pozvánce z 15. 8.

Maturitní zkoušky – praktická část se koná 11.–12. 9. (AK4), 11. 9. (POD2).

Maturitní zkoušky – ústní část včetně obhajob maturitních prací pro jednotlivé třídy se konají 18. 9. Časový rozpis jednotlivých zkoušek bude zveřejněn do 10. 9. na webu školy.

Povolené pomůckyve formátu PDF


Rozpis ústních MZ – podzim 2017ve formátu XLSX Rozpis ústních MZ – AK4, POD2 – podzim 2017ve formátu XLSX