Autotronik

39–41-L/01
hero-bg
hero-bg

Obor v sobě sdružuje získávání vědomostí a dovedností oborů automechanik a autoelektrikář. Připravuje vysoce kvalifikované pracovníky. Absolvent zvládá náročné opravy a diagnostikování závad v systémech současných moderních vozidel.
Naše absolventy můžete potkat v celé řadě autorizovaných a jiných autoservisů v širokém okolí.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Součástí vzdělávání je získání řidičského oprávnění pro řízení osobního a nákladního automobilu.

Žáci můžou za zvýhodněnou cenu získat další řidičská oprávnění a svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře CO2, svařování plamenem nebo obalovanou elektrodou.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 2 11
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Povinně volitelný ČJ/AJ/MAT         1 1
Nepovinný ČJ/AJ/MAT   [1]       [1]
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Technická mechanika TEM   2     2
Motorová vozidla MOV   3 3 3 9
Technologie TEC   2 1 2 5
Elektrotechnika ELK   2 1   3
Elektrické příslušenství ELP     1 2 3
Elektronika ELT   1 1   2
Řízení motorových vozidel RMV     2   2
Odborný výcvik ODV 6 6 10,5 10,5 33
Celkem v ročníku 34 31 34,5 30,5 130