Automechanik

23–68-H/01
hero-bg
hero-bg

V teoretické výuce převládají předměty zaměřené na přípravu na povolání – elektrotechnika, opravárenství, automobily a diagnostika. V odborném výcviku zvládnou žáci 1. ročníku ruční a strojní obrábění kovů, ve 2. a 3. ročníku je praktická činnost zaměřena na opravy a seřizování motorových vozidel pomocí moderní opravárenské techniky a diagnostiky.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška
výuční list
vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

Žáci získají řidičské oprávnění pro řízení osobního a nákladního automobilu.

Žáci mohou za zvýhodněnou cenu získat další řidičské oprávnění, svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře CO2, svařování plamenem nebo obalovanou elektrodou.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2     2
Materiály a technologie MTE 2     2
Základy techniky ZAT 2     2
Automobily ATM   4 3,5 7,5
Opravárenství a diagnostika OPD   2 2,5 4,5
Řízení motorových vozidel RMV     2 2
Elektrotechnika ELK   1 2 3
Odborný výcvik ODV 15 15 15 45
Celkem v ročníku 34 31 34 99