Mechanik elektrotechnik

26–41-L/01
hero-bg
hero-bg

Jedná se o studijní elektrotechnický obor s odborným výcvikem, kde žáci dosáhnou úplného středního vzdělání ukončeného maturitou. Obor je zaměřen jak na slaboproudá, tak na silnoproudá zařízení. Absolventi jsou připravováni tak, aby se mohli uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním a servisem elektrických systémů z oblasti měřící, regulační a automatizační techniky, zabezpečovací techniky, robotických systémů, programování PLC Siemens i prvků inteligentní domovní instalace, opravami a obsluhou elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí (domovních a průmyslových instalací). Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v slaboproudé i silnoproudé elektrotechnice, tak i odpovídající manuální zručnost.

Možným uplatněním absolventů jsou elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídicích systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Absolventi tohoto oboru mají možnost získat za zvýhodněnou cenu přezkoušení dle § 5 vyhlášky
č. 50/1978 Sb.

Certifikát pro instalaci zabezpečovacích systémů.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 2 11
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Povinně volitelný ČJ/AJ/MAT         1 1
Nepovinný ČJ/AJ/MAT   [1]       [1]
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Základy elektrotechniky ZAE   2     2
Elektronika a měření EKM   4 2 1 7
Průmyslová automatizace PAU   2 3 3 8
Číslicová technika CIT     1 2 3
Elektronické stroje a přístroje ESP     2 3 5
Rozvody elektrické energie REE     2 2 4
Odborný výcvik ODV 6 9 9 6 30
Celkem v ročníku 34 32 34 30 130