Mechanik seřizovač

23–45-L/01
hero-bg
hero-bg

Jedná se o studijní strojírenský obor se zaměřením na obsluhu, seřizování a programování CNC strojů. Žáci se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů učí v odborných předmětech programovat CNC stroje, modelovat ve 3D a měřit na 3D měřicím stroji. K dispozici mají výukové stroje s podporou CAD/CAM a robotickou linku včetně šesti produkčních CNC strojů. Žáci se učí programovat a obsluhovat stroje s řídicími systémy Siemens, Heidenhain a používat CAM systém Edgecam. Žáci tohoto oboru mají výrazně posílenou praktickou výuku, čímž se zvyšuje jejich cena na trhu práce. O absolventy tohoto oboru je velký zájem v regionálních firmách, a proto je tento obor nově zařazen do vzdělávací nabídky.

První dva ročníky jsou společné, od třetího ročníku si žáci volí jedno ze zaměření:

Programování a obsluha CNC, které se zaměřuje na prohloubení a rozšíření znalostí v oblasti programování, seřizování a obsluhy CNC strojů.

Zpracování plastů, které nabízí, kromě programování a obsluhy CNC, vzdělávání v oblasti zpracování výrobků z plastů. Žáci se seznámí s technologiemi zpracování plastů, obsluhy a seřizování vstřikovacích lisů. Praktická výuka probíhá ve firmách. Toto zaměření je velmi žádané u regionálních firem, které nabízí absolventům pracovní uplatnění.

Zaměření bude otevřeno při dostatečném počtu zájemců (min. 10 žáků).

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Žáci mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.
TOS ZNOJMO, akciová společnost, poskytuje pro tento obor stipendium, informace zde.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 2 11
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Povinně volitelný ČJ/AJ/MAT         1 1
Nepovinný ČJ/AJ/MAT   [1]       [1]
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Technická mechanika TEM   2     2
Části strojů CAS   2     2
Technologie ve strojírenství TES   2     2
CAD systémy CAD   1 2 2 5
Technologie TEC   3 2 2 7
Stroje a zařízení SAZ     1 3 4
Automatizace a robotizace AUR     2   2
Odborné předměty zaměření       1 4 5
Odborný výcvik ODV 6 9 9 6 30
Celkem v ročníku 34 34 32 30 130
Předměty ve volitelných zaměřeních
Zpracování plastů 1. 2. 3. 4. celkem
Speciální technologie pro plasty STP     1 2 3
Kontrola měření KOM       2 2
CNC stroje 1. 2. 3. 4. celkem
Speciální technologie pro CNC STC     1 2 3
Kontrola a měření KOM       2 2