Přijímací řízení

hero-bg

Přijímací řízení

Pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 platí novela zákona č. 561/2004 Sb. a novela prováděcí vyhlášky (č. 353/2016 Sb.).
Všichni žáci přijímaní na obory s maturitní zkouškou (kromě uměleckých oborů) budou povinně konat test z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejich aplikací. Od ledna 2017 probíhají k těmto testům na Střední průmyslové škole Třebíč přípravné kurzy.

Ukázky jednotných přijímacích testů najdete na stránkách Cermatu.

Uchazeči o obor 82–51–L/01 uměleckořemeslné zpracování kovů konají talentovou zkoušku. Kritéria 2. kola přijímacího řízení na tento obor jsou v příloze.

Termíny přijímacích zkoušek jsou uvedeny v kritériích.

Přihlášky ke studiu je možné odevzdat osobně na sekretariátu ředitele školy na ulici Manželů Curieových 734 v pracovní dny v době od 7.00–15.30 hodin. V době jarních prázdnin od 20. 2.–24. 2. 2017 od 7.00–14.30 hodin.

Přihlášky ke studiu je možné zaslat také poštou na adresu školy, uzávěrka přihlášek pro všechny obory je 1. března 2017.

Další informace mohou uchazeči získat na dnech otevřených dveří nebo na telefonu 568 832 202.

Přihlášky ke studiu lze stáhnout ze stránek MŠMT zde.


Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Na nástavbové studium se zápisový lístek nepodává.

Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole nejpozději do 15. března 2017. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.


Kritéria přijímacího řízení – neumělecké oboryve formátu PDF Kritéria přijímacího řízení – 2. kolo – umělecké oboryve formátu PDF