Střední průmyslová škola Třebíč

Dokonale vybroušené vzdělání

hero-bg

Studijní obory

Energetika

26–41-M/01

Studijní program energetika vznikl na základě potřeby doplnit pracovní trh o mladé techniky, kteří by nahradili generaci energetiků penzijního věku, zejména v jaderných elektrárnách. Tento program je nabitý odbornými předměty z oblasti [...]

Počítačové systémy

18–20-M/01

Moderní pojetí studijního oboru dynamicky reaguje na technologické i technické změny v nejvýznamnějších oblastech informačních systémů. Velký důraz je kladen nově na programování v jazycích C++, Java a PHP. Dále také na projektování, [...]

Strojírenství

23–41-M/01

Studijní program strojírenství má dlouholetou tradici. O absolventy tohoto oboru je velký zájem v regionálních firmách. Žáci se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů učí v odborných předmětech modelovat ve 3D a programovat CNC stroje. K [...]

Elektronické řídicí systémy

26–41-M/01

Zcela nově koncipovaný elektrotechnický obor zaměřený na širokou oblast elektrotechniky. Žáci v nich získají obecné znalosti a dovednosti z oblasti elektrotechniky, výpočetní, automatizační a mikroprocesorové techniky. První dva ročníky [...]

Technické lyceum

78–42-M/01

O technické lyceum projevují zájem především uchazeči, kteří po dokončení střední školy plánují studium na některé z technických nebo přírodovědných vysokých škol. V prvních dvou letech se vyučují stejné předměty jako na gymnáziu. Na [...]

Autotronik

39–41-L/01

Obor v sobě sdružuje získávání vědomostí a dovedností oborů automechanik a autoelektrikář. Připravuje vysoce kvalifikované pracovníky. Absolvent zvládá náročné opravy a diagnostikování závad v systémech současných [...]

Mechanik elektrotechnik

26–41-L/01

Jedná se o studijní elektrotechnický obor s odborným výcvikem, kde žáci dosáhnou úplného středního vzdělání ukončeného maturitou. Obor je zaměřen jak na slaboproudá, tak na silnoproudá zařízení. Absolventi jsou připravováni tak, aby se [...]

Mechanik seřizovač

23–45-L/01

Jedná se o studijní strojírenský obor se zaměřením na obsluhu, seřizování a programování CNC strojů. Žáci se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů učí v odborných předmětech programovat CNC stroje, modelovat ve [...]

Uměleckořemeslné zpracování kovů

82–51-L/01

Práce pasířské. Absolvent umí samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovů v duchu jednotlivých stavebních slohů a uměleckých prvků včetně dokumentace a dokáže realizovat vlastní výtvarnou tvorbu. [...]

Uměleckořemeslné zpracování kovů II

82–51-L/01

Práce kovářské a zámečnické. Absolvent umí samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovů v duchu jednotlivých stavebních slohů a uměleckořemeslných prvků. Je schopen vytvořit technickou a technologickou [...]

Automechanik

23–68-H/01

V teoretické výuce převládají předměty zaměřené na přípravu na povolání – elektrotechnika, opravárenství, automobily a diagnostika. V odborném výcviku zvládnou žáci 1. ročníku ruční a strojní obrábění kovů, ve 2. a 3. ročníku je praktická [...]

Autoelektrikář

26–57-H/01

Absolvent je schopen samostatně vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického a elektronického příslušenství motorových vozidel, používat měřicí a diagnostické přístroje. Absolventi naleznou uplatnění v [...]

Elektrikář pro silnoproud

26–51-H/02

Elektrotechnický učební obor přizpůsobený současným požadavkům odborných firem pro většinu elektrotechnických povolání v našem regionu. Obor je zaměřený na vzdělání v oblasti silnoproudu s důrazem na elektrické stroje a přístroje, na [...]

Nástrojař

23–52-H/01

Tříletý učební strojírenský obor přizpůsobený současným požadavkům praxe určený pro vzdělávání pracovníků ve výrobní sféře. Je vhodný pro manuálně zručné absolventy základních škol. Absolventi zvládají praktické činnosti ve výrobě [...]

Karosář

23–55-H/02

Mezi profilující předměty patří technická dokumentace, technologie (klempířská) a automobily. Na teoretické vědomosti navazuje odborný výcvik, ve kterém žáci získávají praktické dovednosti a návyky, zejména v oblasti sestavování a oprav [...]

Obráběč kovů pro CNC stroje

23–56-H/01

Klasický učební strojírenský obor, přizpůsobený současným požadavkům praxe, určený pro vzdělávání pracovníků ve výrobní sféře. Absolvent zvládá nejdůležitější práce na konvenčních obráběcích strojích a základní činnosti spojené s obsluhou [...]

Opravář zemědělských strojů

41–55-H/01

Učební obor připravuje kvalifikované pracovníky, kteří se uplatní při diagnostice a opravárenské činnosti k zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Další možností je vykonávat opravy všech typů motorových vozidel, [...]

Mechanik elektronických zařízení

26–52-H/01

Učební elektrotechnický obor přizpůsobený současným požadavkům trhu práce. Absolventi tohoto oboru se orientují v problematice spotřební elektroniky. Jsou schopni obsluhovat a nastavovat elektronické zabezpečovací systémy, požární a [...]

Kovář

23–57-H/01

Učební obor připravuje kvalifikované pracovníky pro uplatnění ve výrobní strojírenské oblasti. Absolventi budou schopni zpracovávat výkovky ručním kováním, za pomoci kovacích strojů i strojním kováním. Během studia se žáci také seznámí s [...]

Provozní elektrotechnik – denní studium

26–41-L/51

Studijní elektrotechnický obor určený pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnického směru zaměřený na vzdělávání samostatných odborných pracovníků firem působících v elektrotechnice, energetice, dopravě, spotřební oblasti, [...]

Provozní technik - denní studium

23–43-L/51

Studijní strojírenský obor určený pro absolventy tříletých učebních strojírenských oborů. Zaměřuje se na vzdělávání samostatných odborných pracovníků firem, především výrobního strojírenského nebo podobného [...]

Profesní kvalifikace

 

Mnozí lidé pracují nebo chtějí pracovat v oboru, pro který nemají kvalifikační předpoklady. Zákon 179/2006 Sb. umožňuje získat profesní nebo úplnou kvalifikaci. Celý systém zjednodušeně řečeno nevyžaduje docházku do školy a soustavnou [...]

Citáty

Každý náš žák může být uznávaným odborníkem či vyhledávaným řemeslníkem. Kvalitní výuka, výborní učitelé, příjemné prostředí, spolupracující rodiče a motivovaný žák jsou klíčem k úspěchu. Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy

Novinky

Úspěch v celostátní soutěži

Úspěch v celostátní soutěži

publikováno

V celostátní odborné soutěži žáků oboru Opravář zemědělských strojů, která se uskutečnila 20. dubna 2017 ve VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, zvítězil žák naší školy Stanislav Malý.

Každá přihlášená škola mohla vyslat pouze jednoho svého zástupce. Celkem se zapojilo 31 soutěžících, kteří se utkali v několika disciplínách. Součástí soutěže byl test z pravidel silničního provozu, teoretický test z technologie oprav motorových vozidel a zemědělských strojů, ale i oprava a seřízení motoru či ruční

Zobrazit celou novinku…
Informace pro budoucí žáky 1. ročníků – oborů L

Informace pro budoucí žáky 1. ročníků – oborů L

publikováno

Při studiu maturitních oborů uměleckořemeslné zpracování kovů, mechanik seřizovač, mechanik elektrotechnik a autotronik je možné během čtyřletého studia získat také výuční list.

Na základě zapojení naší školy do projektu ověřování modelu vzdělávání a souhlasu MŠMT, bude možné od 1. 9. 2017 (počínaje prvním ročníkem) v oborech uměleckořemeslné zpracování kovů (82–51-L/01), mechanik seřizovač

Zobrazit celou novinku…
Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016

publikováno

Střední průmyslová škola Třebíč jako jediná střední škola v Kraji Vysočina je oprávněna užívat známku „Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2016“.

Cenu za druhé místo v kategorii veřejný sektor – ostatní převzal ředitel školy 10. dubna 2017 na slavnostním vyhlášení výsledků 2. ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, kde byly oceněny snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální,

Zobrazit celou novinku…
Zobrazit více novinek

Kalendář událostí

Události

03. 04. 2017

Sluneční energie a fotovoltaika

04. 04. 2017

Pedagogická porada – 3. čtvrtletí

04. 04. 2017

Konzultační den pro rodiče

05. 04. 2017

Informační program pro budoucí absolventy – ÚP Třebíč

06. 04. 2017

Talentové zkoušky UŘZK – 2. kolo

10. 04. 2017

Přednáška – prvky automatizace

11. 04. 2017

Písemná práce společné části MZ – ČJL

12. 04. 2017

Ředitelské volno – TLA2, TLB2, MSE3, PSA3, PSB3, STR3, ERS3, ENE3, TLY3

12. 04. 2017

Jednotné přijímací zkoušky (matematika a český jazyk) – 1. termín

13. 04. 2017

Velikonoční prázdniny

14. 04. 2017

Svátek – Velký pátek

17. 04. 2017

Svátek – Velikonoční pondělí

19. 04. 2017

Jednotné přijímací zkoušky (matematika a český jazyk) – 2. termín

19. 04. 2017

Ředitelské volno – OKO2, MER2, PSA2, PSB2, STR2, ENE2, OKO3, MEZ3, ELE3

24. 04. - 28. 04. 2017

Odborná praxe – MAU3, ERS3, STR3, MSE2

25. 04. 2017

Soutěž žáků ZŠ v zapojování elektropanelů

27. 04. 2017

Pedagogická porada – 4. ročníky + POD2

27. 04. 2017

Přednáška – ZVOL SI INFO

Duben

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30