Přijímací řízení

Přijímací řízení

Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 353/2016 Sb.   Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat  na telefonu 568 832 202, 568 832 201, na veletrzích vzdělávání a dnech otevřených dveří.

Kritéria přijímacího řízení na umělecké obory jsou uvedena v příloze. Přihlášky se přijímají do 30. listopadu 2021Uchazeči konají talentovou zkoušku 5. nebo 6. ledna 2022.

Kritéria přijímacího řízení na neumělecké obory zveřejní ředitelka školy na tomto místě do 31.1.2022. Přihlášky se přijímají do 1. března 2022. 

Pro uchazeče o maturitní obory pořádáme přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky - informace a přihláška v přílohách. Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce a ukázky testů najdou uchazeči na stránkách Cermatu.
Formuláře přihlášky ke studiu je možné stáhnout ze stránek k MŠMT. Na všechny obory je požadováno lékařské potvrzení - vzor

Další informace:
IZO školy: 110250591

Soubory ke stažení