Informační technologie

Moderní pojetí studijního oboru reaguje na vývoj ve všech oblastech informačních technologií. Žáci získají znalosti z oblasti zpracování textu, multimédií a grafiky. Velký důraz je kladen na programování desktopových i webových aplikací s návazností na databázové systémy s použitím jazyků C++, C#, JavaScript a PHP. V oblasti počítačových sítí se učí navrhovat strukturu, konfigurovat aktivní prvky a následně síť realizovat a spravovat. Součástí oboru je administrace osobních a serverových operačních systémů (MS Windows a Linux). Nechybí ani oblast mikroprocesorové techniky. Novinkou v oboru jsou předměty Kybernetická bezpečnost a Mobilní aplikace. Získané znalosti žáci zúročí v samostatném ročníkovém projektu.

Kybernetická bezpečnost se zabývá bezpečností dat a osobních údajů v kybernetickém prostoru. Řeší návrhy a konfigurace sítí a softwaru s ohledem na bezpečnost a seznamuje s prostředky pro konfiguraci, diagnostiku a sledování. Dotýká se také legislativy a právních požadavků v této oblasti.

Mobilní aplikace se zabývá vývojem aplikací pro mobilní zařízení včetně popisu mobilních operačních systémů (Android). Dále využitím technologie internetu věcí pro dálkové řízení a sledování průmyslových i spotřebních zařízení a způsoby vizualizace technologických dat.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Ve 4. ročníku mají všichni zájemci možnost zdarma získat mezinárodně uznávaný komerční certifikát Cisco Networking Academy pro síťové specialisty a nově také certifikát Linux Essentials.