Dárcovský program ČEPS

Odborné exkurze pro technické vzdělávání žáků základních škol

Společnost ČEPS věnovala finanční dar ve výši 143 tis.Kč na odborné exkurze pro technické vzdělávání žáků základních škol. V průběhu dvou let bylo naplánováno a připraveno mnoho technických aktivit, které se však z důvodu omezení v důsledku Covid19 podařilo realizovat pouze v omezené míře. Žáci základních škol si na jednotlivých pracovištích v dílnách odborného výcviku mohli vyzkoušet aktivity zaměřené na elektrotechniku (silnoproud a slaboproud), strojírenství (ukázka práce na CNC strojích a ruční obrábění kovů), chemie (jednoduché chemické pokusy v laboratoři), umělecké zpracování kovů (ukázky kovářů a pasířů). 

Výcvikový polygon rozvodů nízkého napětí

Společnost ČEPS věnovala v roce 2021 naší škole další finanční dar v hodnotě 830 tis Kč. Za tento příspěvek byl pořízen cvičný interní polygon pro výuku montážních prací na rozvodech nízkého napětí. Kromě reálných sloupů, vedení, jak drátových tak kabelových, jistících prvků a dalšího příslušenství, je součástí dodávky také vybavení nábytkem a specializované nástroje.

Tento polygon vhodně doplňuje již dříve pořízené vybavení z dárcovského programu ČEPS a zásadně přispěje ke zvýšení výuky ve všech elektrotechnických oborech v oblasti rozvodů elektrické energie.

Dynamometr

Společnost ČEPS věnovala v roce 2020 naší škole finanční dar v hodnotě 600 tis Kč. Za tento příspěvek byl pořízen asynchronní dynamometr pro měření motorů. Toto vybavení zásadně zlepší možnosti měření  v oblasti elektrických strojů točivých a bude využito při výuce všech elektrotechnických oborů.

Nová učebna silnoproudu

Společnost ČEPS věnovala v roce 2018 naší škole finanční dar v hodnotě 550 tis Kč. Za tento příspěvek bylo pořízeno nové vybavení učebny silnoproudých rozvodů. Jde především o laboratorní měřící stoly, modely pro simulaci vedení NN a VN, transformátory a také měřicí přístroje. Tato nová učebna bude sloužit elektro oborům při výuce předmětů Rozvody elektrické energie a Elektrické stroje a přístroje.