IKAP

IKAP

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – „Učíme se ze života pro život“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/000865

Doba realizace projektu: 15. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Celkový rozpočet projektu: 82 730 623,49 Kč

Střední průmyslová škola Třebíč je partnerem krajského projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - "Učíme se ze života pro život", jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávání a podpora aktivních učitelů. Podrobné informace o projektu lze získat na jeho webových stránkách

V rámci projektu využívají učitelé SPŠ Třebíč při výuce aktivizační a transferové nástroje - metodické materiály na podporu zvýšení kvality a efektivnosti výuky. Obrazová dokumentace z těchto vyučovacích hodin je zde. 

IKAP