Stipendia

hero-bg

Důležité informace k poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol

Na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina mají žáci některých oborů středních škol možnost získat motivační stipendium. Aby byl žák zařazen do systému motivačních stipendií, musí vyplnit žádost o stipendium, kterou předá na krajský úřad osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo prostřednictvím školy. Termín uzávěrky pro předkládání žádosti na Kraj Vysočina je poslední pracovní den měsíce října a poslední pracovní den měsíce března toho pololetí školního roku, v němž se žák uchází o zahájení poskytování motivačního stipendia. Žádost se podává jenom jednou a stipendium bude poskytováno po dobu vzdělávání žáka ve střední škole, maximálně však po dobu tří let. Podmínky pro získání motivačního stipendia jsou uvedeny v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žáků vybraných oborů středních škol – Článek 4 Poskytování motivačních stipendií, bod 5. Motivační stipendium je poskytováno za celé pololetí dohromady, a to po jeho ukončení. Pokud žák splní pravidla pro poskytování motivačních stipendií, obdrží stipendium na účet uvedený v žádosti.

V naší škole se to týká těchto oborů:

Obráběč kovů pro CNC stroje, kód oboru: 23–56-H/01
Elektrikář pro silnoproud, kód oboru: 26–51-H/02
Mechanik elektronických zařízení, kód oboru: 26–52-H/01

Kontaktní osoba: Bc. Petr Kaleta, tel.: 568 832 205, e-mail: pkaleta@spst.cz


Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních školve formátu PDF Žádost o motivační stipendiumve formátu DOCX