Provozní technik – denní studium

23–43-L/51
hero-bg
hero-bg

Studijní strojírenský obor určený pro absolventy tříletých učebních strojírenských oborů. Zaměřuje se na vzdělávání samostatných odborných pracovníků firem, především výrobního strojírenského nebo podobného charakteru.

V odborné přípravě je velký důraz kladen na vědomosti související se strojírenskou technologií, obráběním materiálů, provozem, opravami a montáží technologických celků a zařízení, tepelným zpracováním, zpracováním plastů a využíváním 3D měření. Do výuky je zařazeno programování CNC strojů a konstruování v programech AutoCAD a Inventor.

Absolventi získají dovednosti v obsluze a programování CNC strojů pomocí řídicího systému Siemens a Heidenhain.

Určeno pro:
absolventy tříletých strojírenských učebních oborů
Druh studia:
denní
Délka studia:
2 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Široké dovednosti v obsluze a programování CNC strojů.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 4 3 7
Cizí jazyk I CIJ 4 3 7
Matematika MAT 4 3 7
Fyzika FYZ 2   2
Informatika INF 2 1 3
Ekonomika EKO 2 2 4
Tělesná výchova TEV 2 2 4
Odborné předměty
Technické kreslení TEK 2   2
Stavba a provoz strojů SPS 3 3 6
Technologie TEC 3 3 6
Konstruování na počítači KNP 1 3 4
Programování CNC strojů PCS   2 2
Technická měření TME   2 2
Ročníkový projekt ROP   2 2
Mechanika MEC 3 1 4
Automatizace AUT   2 2
Celkem v ročníku 32 32 64