Počítačové systémy

18–20-M/01
hero-bg
hero-bg

Moderní pojetí studijního oboru dynamicky reaguje na technologické i technické změny v nejvýznamnějších oblastech informačních systémů. Velký důraz je kladen nově na programování v jazycích C++, Java a PHP. Dále také na projektování, realizaci a správu počítačových sítí všech dimenzí, správu osobních i serverových operačních systémů MS Windows a Linux. Kromě toho naši žáci vytvářejí kompletní dynamické webové aplikace propojené s databázovými systémy. Svou práci prezentují na internetu. Vytvářejí praktické aplikace s jednočipovými mikroprocesory sloužící k řízení automatizačních i regulačních systémů, a to včetně návrhu, výroby a programování. Náplň oboru poskytuje úplné vzdělání pro IT odborníky zítřka.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Ve 4. ročníku mají všichni zájemci možnost zdarma získat mezinárodně uznávaný komerční certifikát Cisco Networking Academy pro síťové specialisty a nově také certifikát Linux Essentials.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 2 11
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2     4
Ekonomika EKO     2 1 3
Povinně volitelný ČJ/AJ/MAT         1 1
Nepovinný ČJ/AJ/MAT   [1]       [1]
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Počítačové návrhové systémy PNA   2     2
Elektronika ELT   2     2
Elektrotechnická měření ETM     2   2
Číslicová technika CIT   3     3
Mikroprocesorová technika MIT     4 4 8
Řídicí technika RTE     2 2 4
Operační systémy OSY     3 3 6
Grafika a multimedia MUL   2     2
Webové prezentace WWW     2 2 4
Kancelářský software KAN   2     2
Počítačové sítě POS     4 4 8
Programové vybavení PRV   3 3 3 9
Ročníkový projekt ROP       2 2
Praxe PRA 3 2     5
Celkem v ročníku 31 31 34 32 128