Opravář zemědělských strojů

41–55-H/01
hero-bg
hero-bg

Učební obor připravuje kvalifikované pracovníky, kteří se uplatní při diagnostice a opravárenské činnosti k zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Další možností je vykonávat opravy všech typů motorových vozidel, profesi zámečníka, svářeče nebo řidiče z povolání.
Absolventi tohoto oboru patří mezi nejžádanější pracovníky z pohledu zemědělské praxe, dopravních firem a dalších oblastí hospodářství.
Po vyučení lze pokračovat v dalším vzdělávání ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška
výuční list
vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

V průběhu studia žáci bezplatně získají řidičské oprávnění pro řízení traktoru, osobního a nákladního automobilu.

Dále získají bezplatně oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře CO2, pro svařování plamenem a zaškolení pro řezání kyslíkem.

Žáci mohou za zvýhodněnou cenu získat svářečský průkaz pro svařování obalenou elektrodou a pro svařování plastů.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2     2
Materiály a technologie MTE 2     2
Základy techniky ZAT 2     2
Zemědělské technologie ZET   1 1 2
Zemědělská mechanizace ZEM   3 2 5
Opravárenství OPR   3 3 6
Motorová vozidla MOV   2 2 4
Odborný výcvik ODV 15 15 15 45
Celkem v ročníku 34 33 32 99