Obráběč kovů pro CNC stroje

23–56-H/01
hero-bg
hero-bg

Klasický učební strojírenský obor, přizpůsobený současným požadavkům praxe, určený pro vzdělávání pracovníků ve výrobní sféře. Absolvent zvládá nejdůležitější práce na konvenčních obráběcích strojích a základní činnosti spojené s obsluhou i programováním CNC obráběcích strojů. CNC soustruhy a frézky žáci ovládají pomocí produkčních řídicích systémů Siemens a Heidenhain.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška
výuční list
vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

V případě splnění určitých kritérií žáci získávají motivační stipendium ve výši 700 Kč měsíčně a prospěchové stipendium 1000 Kč za pololetí školního roku.

V rámci odborného výcviku mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.

TOS ZNOJMO, akciová společnost, poskytuje pro tento obor stipendium, informace zde.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2     2
Materiály a technologie MTE 2     2
Základy techniky ZAT 2     2
Strojnictví STJ   3 2 5
CAD systémy CAD   2 2 4
Technologie obrábění TOB   4 3 7
Odborný výcvik ODV 15 15 15 45
Celkem v ročníku 34 33 31 98