Francie 30. 5. – 6. 6. 2018

hero-bg

Již tradičně odcestovali na konci května naši nejšikovnější kováři a pasíři v doprovodu pedagogů a tlumočnice do Francie na setkání kovářů. Cesta do Rive-de-Gier je dlouhá, proto jsme si ji zpříjemnili zastávkou u vodopádů. Více než hodinová procházka byla velmi příjemná.

Po příjezdu jsme se přivítali nejen s naším hostitelem, ale také se slovenskými partnery. Druhý den ráno jsme už měli ukázky kování na náměstí a v domově důchodců. Po práci v horkém počasí bylo koupání v nedaleké přehradě velmi osvěžující. A hned poté jsme se účastnili zahájení slavností v Saint-Martin-la-Plaine. Tam jsme strávili celý víkend v příjemné a přátelské atmosféře. Letos se netvořila společná práce všech zúčastněných, ale menší kolektivy si samy určily, čím se budou prezentovat. Naši mistři vymysleli úkol pro „československou“ delegaci – váza s různými květinami.

V pondělí jsme měli možnost prohlédnout si jednu z největších kuriozit Francie – palác pošťáka Chevala z kamenů, které posbíral na každodenních obchůzkách. Stavba, kterou budoval 33 roků, později zaujala surrealisty. Cestou jsme se zastavili ještě ve Vienne, městě s antickými památkami a mnoha kostely. My jsme navštívili nádhernou románsko-gotickou katedrálu. Po návratu jsme již tradičně měli program v Sociálním centru, kde nám starosta Saint-Martin a další zastupitelé předali diplomy za účast na slavnostech. Zde jako obvykle měly děti zájem vyzkoušet si kovářské řemeslo.

Večer jsme se rozloučili s našimi hostiteli a v úterý brzy ráno jsme se vydali na zpáteční cestu. Opět jsme si ji zpříjemnili několika zastávkami. Tentokrát jsme věnovali pozornost především významným uměleckým památkám. V Cluny bývala největší bazilika západní Evropy. Zdejší benediktinský klášter založil klášter dceřiný v Břevnově, pod který spadala i Třebíč. Na všechny velmi silně zapůsobila románská bazilika ve městě Tournus. Poslední zastávka byla v německém Norimberku.

Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře, opět jsme navázali množství přátelských kontaktů s lidmi nejen z Francie, ale také z Ukrajiny. Starosta Saint-Martin pozitivně hodnotil naši účast na slavnostech. Vyjádřil naději, že se příští rok setkání opět zúčastníme.