Ciao Italia!

hero-bg

Zájezd do Benátek a okolí uspořádala pro žáky naší školy komise CJL ve dnech 19. 3. – 24. 3. 2018.

V pondělí jsme odjeli ve večerních hodinách z Třebíče, následoval tranzit Rakouskem a Itálií.
Brzy ráno jsme přijeli do Benátek, okouzleni atmosférou jsme se prošli pěšky městem. Viděli jsme nejznámější most Ponte Rialto, kostely Santa Maria dei Miracoli, Santi Giovanni e Paolo, Scuolu di San Marco, druhý renesanční monumentální jezdecký pomník kondotiéra Colleoniho od Verocchia a další zajímavosti. Na náměstí sv. Marka jsme uskutečnili prohlídku chrámu sv. Marka a Dóžecího paláce. Navštívili jsme také Sale Monumentaqli della Biblioteca Nazionale Marciana. Zážitkem i překvapením byla bezesporu i místní doprava – loď nás převezla na místo, kde parkoval autobus. Po celodenním putování jsme se ubytovali v hotelu nedaleko Vicenzy.
Další den dopoledne jsme si prošli Vicenzu, město spojené s vynikajícím renesančním architektem Andreou Palladiem. Navštívili jsme první renesanční divadlo Teatro Olimpico. Pro zájemce byla navíc v programu prohlídka Vily Rotondy. Odpoledne jsme si prohlédli Veronu, město známé příběhem Romea a Julie. Vyfotografovali jsme si proslulý Juliin balkon a pro štěstí pohladili i její sochu. Od baziliky San Zeno jsme se prošli po nábřeží řeky Adige k pevnosti a dále kolem zachovaného římského amfiteátru na hlavní náměstí. Návštěvu Verony jsme zakončili prohlídkou dómu s památkami z různých slohových období. Ubytování jsme měli na stejném místě jako předešlý den.
Čtvrtý den jsme navštívili univerzitní město Padovu. Jedním z největších klenotů města je kaple Scrovegniů s okouzlujícími freskami od Giotta. Součástí prohlídky kaple byla i návštěva muzea Eremitani s bohatými sbírkami mincí, římskými památkami a renesančními i barokními obrazy. Poté jsme si prohlédli interiér univerzity včetně pitevního sálu z 16. století. Možná jsme se ocitli v prostorách, kde vyučoval i slavný Galileo Galilei. Přes Piazza delle Erbe s radnicí jsme došli k románskému baptisteriu. Pobyt ve městě jsme zakončili návštěvou baziliky sv. Antonína Paduánského. Před ní jsme obdivovali první renesanční jezdeckou sochu Gatamelaty od Donatella. Na závěr dne jsme přejeli do nového ubytování v přímořském letovisku Lido di Jesolo. Nabitý program dne nám zpříjemnila procházka po pláži.
Poslední den jsme dopoledne navštívili jednu z největších krápníkových jeskyní na světě Grottu Gigante. Uvědomili jsme si, jakým umělcem je sama Příroda. Předposlední navštívenou památkou byl zámek Miramare postavený přímo nad mořem. Cestou domů jsme stihli ještě zastávku v Terstu, starém přístavním městě v sousedství Slovinska a Chorvatska. Při procházce městem jsme objevili památky od doby římské až do 19. století.
Během zpáteční cesty jsme ani nestačili strávit plno nových zážitků.
Spokojeni a nadšeni jsme přijeli do Třebíče v brzkých ranních hodinách.
A co příště? Řím, Paříž nebo Barcelona?