Školící středisko SPŠT

hero-bg

Od 12. února 2018 provozujeme v naší škole akreditované školící středisko pro účely profesní způsobilosti řidiče.

V rámci školícího střediska mají žáci oboru automechanik možnost získat od šk. roku 2018/2019 profesní průkaz řidiče v rámci ŠVP za zvýhodněnou cenu 5 000 Kč. Jedná se o školení v rozsahu 280 hodin, které je opravňuje řídit profesně vozidla skupiny C nad 7 500 kg.

Dále nabízí možnost vstupních, pravidelných, obnovovacích a rozšiřovacích školení za úhradu v rámci doplňkové činnosti.