Druhé kolo přijímacího řízení na obor uměleckořemeslné zpracování kovů

hero-bg

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo PŘ pro školní rok 2018/2019 na obor 82–51-L/01 uměleckořemeslné zpracování kovů.
Podrobná kritéria jsou uvedena v příloze.
Termín podání přihlášek je do 1. března 2018.


Kritéria 2. kola přijímacího řízení – umělecké oboryve formátu PDF