Projekt AMOR

hero-bg

ERASMUS+ podporuje mezinárodní spolupráci žáků a učitelů

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2017 proběhlo v naší škole zahajovací setkání k projektu AMOR (Autonomní mobilní robot 2017–1-CZ01-KA219–035442) financovaného z programu Erasmus+, spolupráce mezi školami. Tohoto setkání se zúčastnili společně s našimi pedagogy zástupci partnerských škol z Finska, Maďarska, Polska a Slovenska. Tento projekt bude probíhat až do roku 2020 a budou do něj zapojeni učitelé a žáci výše zmíněných organizací. Týmy žáků z oborů elektrotechniky a strojírenství pod vedením učitele budou vyrábět malé roboty schopné pohybu ve ztíženém prostředí, naprogramované k měření různých veličin, opatřené kamerou a osvětlením. Velký důraz se klade na spolupráci jednak týmu v každé škole, ale také na mezinárodní úrovni. V každé škole proběhne týdenní workshop za účasti čtyř žáků a jednoho učitele z každé partnerské organizace. Cílem těchto workshopů je prodiskutování problémů v průběhu zhotovování robota, výměna zkušeností a dobrých nápadů, ale také poznání života mladých lidí v jednotlivých zemích prostřednictvím kulturních a sportovních aktivit. Komunikace účastníků bude probíhat v anglickém jazyce, budou využity také sociální sítě.