Informace

hero-bg

Dnem 1. 12. 2017 byl ve Střední průmyslové škole v Třebíči spuštěn nový docházkový systém. Všichni žáci přicházející do budovy A musí projít turnikety, které se otevírají pomocí jejich čipu. Systém je v současné době ve zkušebním provozu.

Z důvodu výstavby nových šaten pro více jak tisíc žáků vznikl prostor, který vyvolává nutnost připojení na centrální pult Hasičského záchranného sboru v Jihlavě. S tím je spojena povinnost školy mít v každém okamžiku přehled o přítomnosti žáků a zaměstnanců v budově školy. Bez kvalitního docházkového systému nejsme jinak schopni tuto povinnost splnit.

Věřím, že turnikety se v brzké době stanou běžnou součástí každodenního života školy a budou sloužit i jako bezpečnostní prvek proti vstupu neoprávněných osob do školy.

Zdeněk Borůvka
ředitel školy