Soutěž – návrh výtvarného díla před budovou B

hero-bg

Ideový záměr architektonického doplnění prostoru před novou budovou školy

Při výstavbě nové školní budovy vznikne volný venkovní prostor vhodný pro umístění výtvarného díla. Toto výtvarné dílo by mělo splňovat následující ideové a formální předpoklady.

Dílo by mohlo charakterizovat zaměření školy, smysl její výuky, vyjadřovat profil absolventa, který školu vystuduje.

Mohlo by být optimistické, vyjadřovat radost ze života a dynamiku cesty při zkoumání a poznávání světa.

Dílo bude umístěno ve venkovním prostoru, takže materiál, ze kterého bude zhotoveno, musí dobře odolávat povětrnostním podmínkám (voda, mráz, sluneční světlo, …). Nedoporučuje se dřevo, keramika (ani glazovaná) a podobné materiály, ve kterých se drží voda. Vzhledem k tomu, že realizaci budou pravděpodobně provádět kováři, je doporučeným materiálem kov v jakékoliv podobě. Nedoporučuje se vytvořit dílo tak, že se na zeď budovy bude promítat výtvarný artefakt. Realizátor díla si vyhrazuje právo upravit vítězný návrh vzhledem k použité technologii. Dílo musí proporčně (rozměrově) vhodně doplňovat nově vzniklou architekturu.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci i zaměstnanci školy. Soutěž bude anonymní. Každý návrh bude při odevzdání označen pořadovým číslem a stejným číslem bude označena zalepená obálka, v níž budou podrobnější údaje o autorovi. Obálka se otevře v případě, že bude návrh vybrán k postupu do druhého kola.

Návrhy na formátu A3 musí být odevzdány do 15. 1. 2018 v kanceláři ředitele školy. Návrh musí dále obsahovat: stručně popsanou myšlenku navrženého díla, popis materiálu. Při použití barevného kovu musí být návrh kolorovaný. Jeden autor může odevzdat i více návrhů, každý ale musí být podaný samostatně.

Soutěž proběhne ve dvou kolech. U prací vybraných do druhého kola bude požadováno zobrazení díla ve 3D. Termín pro odevzdání práce bude stanoven.

Vítězný návrh bude odměněn částkou 15 000 Kč. Zadavatel si vyhrazuje právo návrh nevybrat.

Návrhy, které postoupí do druhého kola, mohou hodnotit i žáci školy. Návrhy budou posuzovány odbornou komisí ustanovenou ředitelem školy. Komise bude externí, nezávislá na škole. Jejími členy budou: zástupce zřizovatele školy (Kraj Vysočina), architekt, který navrhl novostavbu, architekt města Třebíč, zástupce cechu kovářů, zástupce muzea nebo galerie.