Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na neumělecké obory

hero-bg

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou a obory s výučním listem.
Přihlášky se přijímají do 31. 8. 2017.

Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijímáni na základě hodnocení prospěchu ze ZŠ.
Podrobná kritéria a počty volných míst najdou uchazeči v přílohách.

Kritéria přijímacího řízení – 4. kolo – neumělecké oboryve formátu PDF Volná místa SPŠ Třebíčve formátu XLSX