Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na neumělecké obory

hero-bg

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obory s maturitní zkouškou a obory s výučním listem. Přihlášky se přijímají do 23. 6. 2017.
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijímání na základě hodnocení prospěchu ze ZŠ.
Podrobná kritéria a počty volných míst najdou uchazeči v přílohách.

Kritéria přijímacího řízení – 3. kolo – neumělecké oboryve formátu PDF Volná místa SPŠ Třebíčve formátu XLSX