Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na obor uměleckořemeslné zpracování kovů

hero-bg

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení na obor 82–51-L/01 uměleckořemeslné zpracování kovů.
Přihlášky se přijímají do 15. 6. 2017, talentová zkouška se koná 23. 6. 2017.
Podrobná kritéria najdou uchazeči v příloze.

Kritéria přijímacího řízení – 4. kolo – umělecké oboryve formátu PDF