Projekt MICA

hero-bg

Ve dnech 1. 5. 2017–12. 5. 2017 se naši žáci Adam Sladký a Filip Houzar z třetího ročníku oboru energetika zúčastnili workshopu ve Stuttgartu. Tato aktivita je součástí projektu MICA financovaného z programu Erasmus+. Vedoucím projektu je finská organizace TREDU a další participující partneři jsou z Polska, Španělska, Portugalska, Německa, Polska a České republiky. Každá organizace pořádá dvoutýdenní workshopy vždy pro dva žáky z každé země a týdenní workshopy pro jednoho učitele z každé partnerské organizace. Dosud proběhly workshopy ve Finsku, Polsku, Španělsku a Německu. Jednacím jazykem je angličtina. Ve Stuttgartu byli účastníci rozděleni do mezinárodních dvoučlenných týmů a programovali PLC automaty Siemens a roboty Mitsubishi. Naši žáci byli velice úspěšní, protože v soutěži programování obsadili první a třetí místo. Poslední den workshopu žáci svoji práci prezentovali před veřejností. Prezentace představovaly nejen jejich dvoutýdenní práci, ale i informace o volnočasovém programu. Navštívili například firmu vyrábějící automobily Mercedes, muzeum vozů Porsche, místní pivovar a televizní věž. Program byl velice pestrý a všichni účastníci pobyt kladně hodnotili jak po stránce odborné, tak z hlediska zlepšení jazykových, komunikačních i sociálních dovedností.
Vybavení laboratoří automatizace v německé Max-Eyth Schule Stuttgart je podobné jako v laboratořích v naší škole a se stejným vybavením se naši žáci setkali již ve Španělsku. Toto bylo příjemné zjištění a řadí to naši školu vybavením a výukou na úroveň evropských škol. Letos se naši žáci zúčastní ještě workshopu v Portugalsku a příští rok bude workshop pořádat naše škola.