Informace pro budoucí žáky 1. ročníků – oborů L

hero-bg

Při studiu maturitních oborů uměleckořemeslné zpracování kovů, mechanik seřizovač, mechanik elektrotechnik a autotronik je možné během čtyřletého studia získat také výuční list.

Na základě zapojení naší školy do projektu ověřování modelu vzdělávání a souhlasu MŠMT, bude možné od 1. 9. 2017 (počínaje prvním ročníkem) v oborech uměleckořemeslné zpracování kovů (82–51-L/01), mechanik seřizovač (23–45-L/01), mechanik elektrotechnik (26–41-L/01) a autotronik (39–41-L/01) se přihlásit ve třetím ročníku tohoto studia k vykonání státní závěrečné zkoušky.

  • Při studiu maturitního oboru uměleckořemeslné zpracování kovů je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru kovář (23–57-H/01).
  • Při studiu maturitního oboru mechanik seřizovač je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru obráběč kovů (23–56-H/01).
  • Při studiu maturitního oboru mechanik elektrotechnik je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru mechanik elektronických zařízení (26–52-H/01) nebo elektrikář pro silnoproud (26–51-H/02).
  • Při studiu maturitního oboru autotronik je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru automechanik (23–68-H/01) nebo autoelektrikář (26–57-H/01).

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky z příslušného učebního oboru lze získat výuční list. Studium daného maturitního oboru však nadále pokračuje ve čtvrtém ročníku a je ukončeno vykonáním maturitní zkoušky.