Kovář

23–57-H/01
hero-bg
hero-bg

Učební obor připravuje kvalifikované pracovníky pro uplatnění ve výrobní strojírenské oblasti. Absolventi budou schopni zpracovávat výkovky ručním kováním, za pomoci kovacích strojů i strojním kováním. Během studia se žáci také seznámí s uměleckořemeslným zpracováním kovů.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

Jednotné oblečení zdarma.

V rámci odborného výcviku mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2     2
Materiály a technologie MTE 2     2
Základy techniky ZAT 2     2
Materiály MTR   2 2 4
Technologie TEC   3 3 6
Technologická dokumentace TCD   2 2 4
Odborný výcvik ODV 15 15 15 45
Celkem v ročníku 34 31 31 96