Elektrikář pro silnoproud

26–51-H/02
hero-bg
hero-bg

Elektrotechnický učební obor přizpůsobený současným požadavkům odborných firem pro většinu elektrotechnických povolání v našem regionu. Obor je zaměřený na vzdělání v oblasti silnoproudu s důrazem na elektrické stroje a přístroje, na výrobu, rozvod a spotřebu elektrické energie. Absolvent zvládá práci, obsluhu a údržbu na těchto elektrických zařízeních.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška
výuční list
vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

Žáci tohoto oboru mají možnost získat motivační stipendium ve výši 400 Kč měsíčně a prospěchové stipendium ve výši 1000 Kč za pololetí školního roku.

V rámci odborného výcviku mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.

Absolventi tohoto oboru mají možnost získat za zvýhodněnou cenu přezkoušení dle
§ 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2     2
Materiály a technologie MTE 2     2
Základy techniky ZAT 2     2
Základy elektrotechniky ZAE   3   3
Elektrotechnologie ETC   2   2
Elektrické stroje a přístroje ESP   3   3
Elektronika ELT     1 1
Elektrická zařízení ELZ     2 2
Rozvodná zařízení ROZ   2 3 5
Odborný výcvik ODV 15 15 15 45
Celkem v ročníku 34 34 30 98